هم خانواده

 • هم خانواده اعتبار

  هم خانواده اعتبار

  هم خانواده اعتبار اعتبار معتبر اعتبارات عابر عبور

  بیشتر بخوانید »
 • هم خانواده حاجت چیست؟

  هم خانواده حاجت چیست؟

  هم خانواده حاجت چیست؟ هم‌خانواده‌های کلمه‌ی «حاجت» در زبان فارسی عبارتند از: اسم: احتیاج: نیاز، ضرورت محتاج: نیازمند، بی‌نیاز حاجتمند: نیازمند، محتاج ضرورت: نیاز شدید، لزوم استغنا: بی‌نیازی، عدم احتیاج استغناء: بی‌نیازی، عدم احتیاج مضطر: ناچار، مجبور ضروری: لازم، واجب لازم: بایسته، ضروری فعل: احتیاج داشتن: نیازمند بودن، محتاج بودن ضرورت داشتن: لازم بودن، واجب بودن استغنا داشتن: بی‌نیاز بودن استغناء داشتن: بی‌نیاز بودن حاجت داشتن: نیاز داشتن، محتاج بودن صفت: ضروری: لازم، واجب لازم: بایسته، ضروری محتاج: نیازمند، بی‌نیاز مضطر: ناچار، مجبور قید: ضرورتاً: به ضرورت، از روی ناچاری لازماً: به طور لازم، به طور ضروری حاجتاً: به ضرورت،…

  بیشتر بخوانید »
 • هم خانواده نو دوم دبستان

  هم خانواده نو دوم دبستان

  هم خانواده نو دوم دبستان هم خانواده کلمه “نو” در زبان فارسی عبارتند از: نوین: نو، جدید، مدرن تازه: نو، جدید، بدیع جدید: نو، تازه، امروزی بدیع: نو، تازه، ابتکاری آغازین: شروع، اولین ابتدایی: اولیه، نخستین آغازگر: شروع کننده، مبدا نوپا: تازه تاسیس، جوان نوباو: نوزاد، تازه متولد شده نوزاده: نوزاد، تازه متولد شده این کلمات همگی از نظر معنی به یکدیگر نزدیک هستند و به مفهوم “جدید، تازه، و آغازین” اشاره دارند. در اینجا چند مثال از کاربرد این کلمات آورده شده است: “تازه از سفر برگشته ام.” “این کتاب جدید را حتما بخوانید.” “ایران کشوری با تاریخ نوین…

  بیشتر بخوانید »
 • هم خانواده اعتدال چیست؟

  هم خانواده اعتدال چیست؟

  هم خانواده اعتدال خانواده ی کلمه ی “اعتدال” شامل کلمات زیر است: معتدل: میانه رو، بدون افراط و تفریط تعدیل: میانه رو کردن، معتدل کردن متعادل: میانه رو، بدون افراط و تفریط معدل: میانگین، وسط عدل: عدالت، انصاف عدالت: انصاف، دادگری، برابری این کلمات همگی از ریشه ی “عدل” به معنی “میانه، وسط” گرفته شده اند و به معنای میانه روی، بدون افراط و تفریط، و انصاف هستند. در اینجا چند مثال از کاربرد این کلمات آورده شده است: “او فردی معتدل است و در هیچ کاری افراط و تفریط نمی کند.” “دولت باید برای تعدیل قیمت ها اقدام کند.”…

  بیشتر بخوانید »
 • هم خانواده قصه چیست؟

  هم خانواده قصه چیست؟

  هم خانواده قصه چیست؟  قَصاص (قصه‌گو)-قصص مترادف کلمه قصه: داستان حکایت افسانه روایت سمر نقل سرگذشت ماجرا واقعه حکایت تمثیل مثل افسانه اسطوره حماسه سرگذشت واقعه گزارش متضاد کلمه قصه: حقیقت واقعیت راستی صداقت دروغ افترا بهتان تهمت فریب نیرنگ معنی کلمه قصه: قصه به معنای روایت زبانی یا کتبی از یک رشته وقایع زنجیره‌ای است که معمولاً تخیلی است و با هدف سرگرم کردن، آموزش دادن یا انتقال پیامی بیان می‌شود. قصه‌ها می‌توانند کوتاه یا بلند باشند و در قالب‌های مختلفی مانند داستان‌های عامیانه، افسانه‌ها، حکایات، رمان‌ها، فیلم‌نامه‌ها و نمایشنامه‌ها ارائه شوند.

  بیشتر بخوانید »
 • خانواده اعمال

  هم خانواده اعمال

  هم خانواده اعمال عبارت است از:عملیات-عامل -عوامل-معمول-اعمال -عمل -تعامل -معامله معنی اعمال اعمال در لغت به معنی انجام دادن، به کار بردن و اجرا کردن است. همچنین می تواند به معنی تأثیر گذاشتن یا وارد کردن نیز باشد. مترادف های اعمال انجام اجرا به کارگیری به کار بستن عملی کردن تحقق وقوع برقراری جاری کردن ساری کردن متضاد های اعمال ترک رها کردن تعطیل لغو متوقف کردن بی اثر کردن خنثی کردن از بین بردن نابود کردن هم خانواده انصاف هم خانواده اجتماع کلاس چهارم هم خانواده مشارکت

  بیشتر بخوانید »
 • خانواده انصاف

  هم خانواده انصاف

  هم خانواده انصاف عبارت است از: منصف-منصفانه مترادف های انصاف: عدالت دادگری راستی درستی حقانیت انصاف‌ورزی داد مروت جوانمردی برابری بی‌طرفی مساوات متضاد های انصاف: بی انصافی ظلم ستم بی‌عدالتی نابرابری تبعیض بی‌مروتی بی‌داد خودکامگی استبداد هم خانواده اجتماع کلاس چهارم هم خانواده مشارکت

  بیشتر بخوانید »
 • خانواده اجتماع کلاس چهارم

  هم خانواده اجتماع کلاس چهارم

  هم خانواده اجتماع عبارت است از:جمع-تجمع-اجماع-مجمع-مجتمع مترادف: انجمن: به معنی جمع شدن گروهی از افراد برای هدف مشترک است. جمعیت: به معنی گروه بزرگی از افراد است. جماعت: به معنی گروهی از افراد که در یک مکان جمع شده اند است. گروه: به معنی مجموعه ای از افراد است که با هم ارتباط دارند. باند: به معنی گروهی از افراد که برای انجام کارهای خلاف قانون با هم متحد شده اند است. دسته: به معنی گروهی از افراد که از نظر عقیده یا رفتار با هم فرق دارند است. گردان: به معنی گروهی از سربازان است. کنگره: به معنی مجمع…

  بیشتر بخوانید »
 • خانواده مشارکت

  هم خانواده مشارکت

  هم خانواده مشارکت عبارت است از:شریک-شراکت-شرکت-اشتراک مترادف‌های مشارکت: همکاری همیاری یاری معاضدت مساعدت همراهی همدلی همبستگی اشتراک یگانگی متضادهای مشارکت: انزوا تنهایی انفراد بی‌اعتنایی بی‌تفاوتی عدم همکاری تقابل مخالفت جدایی تفرقه هم خانواده نظام هفتم  

  بیشتر بخوانید »
 • هم خانواده نظام هفتم

  هم خانواده نظام هفتم

  هم خانواده نظام هفتم نظم -منظم -ناظم-تنظیم-منظوم واژه “نظام” یکی از کلمات پرکاربرد در زبان فارسی است. این کلمه در زمینه های مختلف کاربرد دارد و معانی متعددی را در بر می گیرد. در این مقاله، به بررسی معنا، مترادف ها، متضاد ها و هم خانواده های کلمه “نظام” خواهیم پرداخت. معنی کلمه نظام کلمه “نظام” در لغت به معنای “نظم و ترتیب” است. این کلمه از ریشه “نظم” گرفته شده است که به معنای “قرار دادن چیزی در جای مناسب خود” است. بنابراین، “نظام” به معنای وضع کردن چیزی به طور منظم و مرتب است. مترادف های کلمه نظام…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا