پایه یازدهم

  • جواب تحقیق کنید صفحه ۱۳ زمین شناسی یازدهم

    جواب تحقیق کنید صفحه ۱۳ زمین شناسی یازدهم

    جواب تحقیق کنید صفحه ۱۳ زمین شناسی یازدهم با توجه به فاصله حداکثر زمین تا خورشید در اول تیر و فاصله حداقلی در اول دی ماه، علت گرمای تیرماه و سرمای دی ماه چیست؟ علت گرمای تیرماه، زاویه تابش خورشید به نیمکره شمالی است. در تیرماه، خورشید به صورت عمود به نیمکره شمالی می تابد و در نتیجه، انرژی بیشتری به سطح زمین می رسد. در دی ماه، زاویه تابش خورشید به نیمکره شمالی بسیار کم است و در نتیجه، انرژی کمتری به سطح زمین می رسد. فاصله زمین تا خورشید در طول سال ثابت نیست. در اوایل تیر ماه،…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا