دروس

معنی صفحه ۲۱ زبان دهم

معنی صفحه ۲۱ زبان دهم

Pay attention! Don’t swim here.

معنی: توجه کنید! اینجا شنا نکنید

Tooran is the natural home of the Persian zebra.

معنی: توران زیست گاه گورخر ایرانی است

Moghan Plain is a nice place in the north-west of Iran.

معنی: دشت مغان یک مکان خوب در شمال‌غربی ایران است

They hope to save the injured animal.

معنی: آنها امیدوارند که حیوان صدمه دیده را نجات دهند

B. بخوانید و تمرین کنید.

a few: not many; a small number of things or people

There are a few Iranian cheetahs.

تعداد کمی: زیاد نیست، تعداد کمی از چیزی یا مردم.

تعداد کمی یوزپلنگ ایرانی وجود دارد.

human: a person

All humans must take care of nature.

انسان: یک شخص

تمام انسان‌ها باید از طبیعت مراقبت کنند.

instead: in place of someone or something else

There’s no coffee. Would you like a cup of tea instead?

به جای: جایگزین شخص یا چیزی دیگر.

قهوه نیست. به جایش یک فنجان چای میل دارید؟

future: the time after now

Everyone needs to plan for the future.

آینده: زمانی بعد از حال

همه نیاز دارند که برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

جواب و معنی صفحه ۲۱ زبان انگلیسی دهم

از مطلب خوشت اومد امتیاز بده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا