معمای تصویری

جواب بازی مراحل جالب شد

جواب بازی مراحل جالب شد

 مرحله ۲۱:

یکی از لامپ های داخل صفحه رو بگیرین و از صفحه بندارین بیرون بعد  کلید ها رو بزنین تا لامپ ها روشن بشن.

مرحله ۲۲:

جواب ۱۲۸ میشه.

جواب بازی جالب شد مرحله ۲۱ تا ۶۰
مرحله ۲۳:

بازمانده ها دفن نمیشن. کلمه هیچ جا رو از داخل سوال انتخاب کنین.

جواب بازی جالب شد مرحله ۲۱ تا ۶۰
مرحله ۲۴:

اگر ۱ مساوی ۵ باشه، پس ۵ هم مساوی ۱ میشه.

جواب بازی جالب شد مرحله ۲۱ تا ۶۰
مرحله ۲۵:

گوشیتون رو تکون بدین تا تمام سیب هابریزن روی زمین بعد بشمارین. تعداد سیب ها ۷ تاست.

جواب بازی جالب شد مرحله ۲۱ تا ۶۰
مرحله ۲۶:

در اینجا جعبه هدیه سمت راست پایین صفحه رو باید به عنوان چهارمین  جعبه انتخاب کنین.

جواب بازی جالب شد مرحله ۲۱ تا ۶۰
مرحله ۲۷:

دارای ۶ تا سوراخ هست پیرن.

جواب بازی جالب شد مرحله ۲۱ تا ۶۰
مرحله ۲۸:

نه به پشه دست بزنین نه به مگش کش.در جایی اطراف مگس کش (فرقی نداره کجا) صفجه رو لمس کنید، دستتون رو نگهدارین و به سمت بالا بکشین تا پشه بلند بشه و خودش به سمت مکس کش بره وبهش بخوره و بمیره.

این مطلب را هم بخوانید

وسایل مورد نیاز استریم

جواب بازی جالب شد مرحله ۲۱ تا ۶۰
مرحله ۲۹:

جواب میشه ۲۰.

جواب بازی جالب شد مرحله ۲۱ تا ۶۰
مرحله ۳۰:

۳ بار دکمه سبزرو بزنین بعد دکمه  زرد رو ۴بار بزنین و وایسین تا رنگ دکمه دوباره زرد بشه و بعد برای بار پنجم روی دکمه بزنین.

جواب بازی جالب شد مرحله ۲۱ تا ۶۰
مرحله ۳۱:

زیر پرنده ها، پرنده های دیگه ای مخفی شدن. جواب ۹ هست.

جواب بازی جالب شد مرحله ۲۱ تا ۶۰
مرحله ۳۲:

جواب میشه ۰ دلیل در شکل زیر!

جواب بازی جالب شد مرحله ۲۱ تا ۶۰
مرحله ۳۳:

گوشیرو به سمت چپ خم کنید تا کلید برق در سمت راست روی صفحه بیاد تا چراغ رو خاموش کنید.

جواب بازی جالب شد مرحله ۲۱ تا ۶۰
مرحله ۳۴:

بادکنک ها رو یکی یکی به سمت نوک قسمتی از برگه که راهنما نوشته ببرین تا بترکن و یکی بمونه.

جواب بازی جالب شد مرحله ۲۱ تا ۶۰
مرحله ۳۵:

طبق شکل زیر چوب کبریت ها رو بردارین.

جواب بازی جالب شد مرحله ۲۱ تا ۶۰
مرحله ۳۶:

دست چپ رو در صورت سوال انتخاب کنین.

جواب بازی جالب شد مرحله ۲۱ تا ۶۰
مرحله ۳۷:

علامت تعجب رو از صورت سوال بردارین و بزارین انتهای جمله پایین.

جواب بازی جالب شد مرحله ۲۱ تا ۶۰
مرحله ۳۸:

۲ تا عروسک هست. از بالاو پایین عروسک بگیرین و به دو طرف بکشین تا باز بشه و عروسک داخلش بیاد بیرون.

جواب بازی جالب شد مرحله ۲۱ تا ۶۰
مرحله ۳۹:

جواب صفر هست.

جواب بازی جالب شد مرحله ۲۱ تا ۶۰
مرحله ۴۰:

دکمه رو تا جایی بزنید که عدد روش بشه ۱-  .

مرحله ۴۱:

حداقل ۶ تا سوراخ داره.

مرحله ۴۲:

جعبه شماره ۲ درسته.

مرحله ۴۳:

گوشیتون رو سر و ته کنید تا ادامه نور چراغ قوه ها رو ببینید. جواب چراغ قوه ۱ هست.

مرحله ۴۴:

ضربدر سمت راست بالای پنجره رو بزنید تا بسته بشه.

مرحله ۴۵:

ماشین رو در جای پارک خالی اول پارک نکنید.به انتهای سمت راست صفحه ببرین و بدون اینک به خط برخورد کنین پارکش کنین.

مرحله ۴۶:

گزینه خرمگس رو با دو انگشت بگیرین و نصف کنین تا خر و مگس از هم جدا بشن بعد خر رو انتخاب کنین.

مرحله ۴۷:

صبر کنید تا تایمر به صفر برسه و به هیچی دست نزنین.

مرحله ۴۸:

انگشتتون روی قسمت دایره ای دماسنج نگه دارین تا دمای بدنتون رو نشون بده.

مرحله ۴۹:

توی گودال خالی هست و هیچ خاکی توش نیست پس جواب” ۰ ” صفر میشه.

مرحله ۵۰:

جواب ۹۰۹ میشه.

مرحله ۵۱:

تعداد ضربه ضدن هاتون رو بشمارین چون از شماره ۲۰ به بعد دیگه شمارشگر بالای دکمه خاموش میشه.

مرحله ۵۲:

گوشیتون رو برعکس کنیدتا آب همه لیوان ها خالی بشه.

مرحله ۵۳:

کلمه فیل موجود در سوال رو بندازین داخل یخچال

مرحله ۵۴:

پرده ها رو باز کنین تا سارا بیدار بشه.

مرحله ۵۵:

زیر لامپ رو در جهتی که فلش در شکل زیر نشون داده به صورت قوس دار به سمت راست بکشین(۲ بار) تا لامپ باز بشه.

مرحله ۵۶:

گزینه ۳ درست هست.

مرحله ۵۷:

گوشی رو تکون بدین و همزمان با اون روی در وسط رو لمس کنید تا کلید انتخاب بشه.

مرحله ۵۸:

هم روی دکمه رو ۱۰ بار کلیک کنید هم روی کلمه دکمه در صورت سوال.

مرحله ۵۹:

علامت سوال رو بردارین و بزارین به جای دست دزد دریایی.

مرحله ۶۰ :

جواب رو در شکل زیر ببینین.

مرحله ۶۱:

دوتا انگشتتون رو همزمان هم روی موش و هم روی چاله پایین بزنید.

جواب بازی جالب شد مرحله ۶۱ تا ۱۰۰
مرحله ۶۲:

پشت ویروسهای صفحه ویروس های دیگه ای مخفیه و همچنین باید با دو انگشت گزینه تموم رو بگیریید و زوم کنید، روی اون هم تعدادی ویروس هست. در مجموع ۱۹ تا ویروس رو صفحه هست.

جواب بازی جالب شد مرحله ۶۱ تا ۱۰۰
مرحله ۶۳:

جواب میشه ۲۵ توضیح در شکل.

جواب بازی جالب شد مرحله ۶۱ تا ۱۰۰
مرحله ۶۴:

دستتون رو روی نوک سیگار که دود داره ازش میاد بگیرین تا خاموش بشه.

جواب بازی جالب شد مرحله ۶۱ تا ۱۰۰
مرحله ۶۵:

گوشیتون رو برعکس کنید تا در جعبه باز بشه بعد با دو انگشت فیل رو کوچیک کنید بعد بندازیدش داخل جعبه.

جواب بازی جالب شد مرحله ۶۱ تا ۱۰۰
مرحله ۶۶:

اورست رو از داخل صورت سوال انتخاب کنید. توضیح در شکل زیر.

جواب بازی جالب شد مرحله ۶۱ تا ۱۰۰
مرحله ۶۷:

جواب ۵۰ میشه. توضیح در شکل زیر.

جواب بازی جالب شد مرحله ۶۱ تا ۱۰۰
مرحله ۶۸:

انگشتتون هم روی نمره ۲ برگه بگیرین هم روی ۲ سوال.

جواب بازی جالب شد مرحله ۶۱ تا ۱۰۰
مرحله ۶۹:

برچسب رو با یک انگشت از یک طرف و با انگشت دیگه از طرف مقابل بگیرید و بکشید تا اون نیم کنده بشه بعد عدد ۲۴۰۰۰ رو بنویسید.

جواب بازی جالب شد مرحله ۶۱ تا ۱۰۰
مرحله ۷۰:

کلمه این لیوان رو در صورت سوال لمس کنید و به سمت پایین بکشید تا سکه زیرش معلوم بشه بعد سکه رو انتخاب کنید.

جواب بازی جالب شد مرحله ۶۱ تا ۱۰۰
مرحله ۷۱:

۲  بار دکمه سبز رو بزنید. بعد ۵ بار دکمه قرمز و بعد ۴ بار دکمه زرد رو  بزنید.

جواب بازی جالب شد مرحله ۶۱ تا ۱۰۰
مرحله ۷۲:

عدد ۶۲۸ جواب هست.توضیح در شکل زیر.

جواب بازی جالب شد مرحله ۶۱ تا ۱۰۰
مرحله ۷۳:

کافیه یک اسکرین شات از صفحتون بگیرین تا ثابت بشه تصویر بعد زنبور ها رو بشمرید. ۱۲ تا زنبور جواب هست.

جواب بازی جالب شد مرحله ۶۱ تا ۱۰۰
مرحله ۷۴:

سنگ رو با ۴ تا انگشتتون بگیرین و تکون بدین تا کلید زیرش مشخص بشه بعد کلید رو به سمت قفل ببرین تا باز بشه.

جواب بازی جالب شد مرحله ۶۱ تا ۱۰۰
مرحله ۷۵:

علامت تعجب در صورت سوال رو بگیرید و به سمت مرکز ساعت ببرید.

جواب بازی جالب شد مرحله ۶۱ تا ۱۰۰
مرحله ۷۶:

دو سیب سمت راست پایین و سمت چپ بالا رو حرکت بدین و شکل زیر رو درست کنین.

ذقت کنید سیب پایه نداره خارج از چهار چوب بزارید سیب رو

جواب بازی جالب شد مرحله ۶۱ تا ۱۰۰
مرحله ۷۷:

شکل یک خطای دیده و در واقع هیچ نقطه سیاهی وجود نداره. جواب ۰ هست.

جواب بازی جالب شد مرحله ۶۱ تا ۱۰۰
مرحله ۷۸:

باید قبل از اینکه تایمر صفر بشه ۷ تا صورتک خندان رو از بینشون انتخاب کنید و بعد از اینکه تایمر تموم شد یک صفحه هشدار میاد که نباید روی دوباره رو لمس کنید بلکه صورتک خندان موجود رو انتخاب کنید که همان هشتمین صورتکه.

جواب بازی جالب شد مرحله ۶۱ تا ۱۰۰
مرحله ۷۹:

لامپ وسط جواب هست. باید با انگشتتون رو چند ثانیه روی لامپ نگه دارین.

جواب بازی جالب شد مرحله ۶۱ تا ۱۰۰
مرحله ۸۰:

جواب ۹ میشه.

مرحله ۸۱:

گوشی رو رو به صفحه روی زمین بزارین تا خودتون هم فیل رو نبینید!

مرحله ۸۲:

کبریت رو بگیرید و به سمت بالای صفحه جایی که قلب ها  هست ببرید و روی دیواره بکشید تا روشن بشه وبعد شمع رو روشن کنید. درواقع یک قوطی کبریت در اونجا مخفی شده.

مرحله ۸۳:

طبق شکل زیر چوب کبریت وسط از ردیف بالا رو بدارین و کمی به سمت راست ببرین تا شکل زیر حاصل بشه.

مرحله ۸۴:

در صورت سوال کلمه جوجه رو وردارین و به سمت کلمه مرغه ببرین.

مرحله ۸۵:

جواب ۱۳ میشه. چون هر خانه جمع ۳ تا خانه بالای اطرافش هست.

مرحله ۸۶:

اینجا باید دکمه مربع از رو کیبورد گوشی رو نگه دارین تا فارسی بشه و بعد اون جمله رو تایپ کنید و بعد دکمه ارسال رو بزنید.

مرحله ۸۷:

گوشی رو برعکس کنید و بعد دکمه اسانسور رو بزنید.

مرحله ۸۸:

فیل صورت سوال و خود فیل رو تک تک بگیرید و از سمت راست یا چپ به بیرون از صفحه ببرید.

مرحله ۸۹:

هر دو چشم اسکلت رو همزمان با دو انگشتتون بگیرین و بعد شکلات رو لمس کنید.

مرحله ۹۰:

تخم مرغ رو به آرامی از سمت چپ بیرون بیارین تا به دیواره ها نخوره و بعد از بیرون به سمت مرغ ببرین باز هم به دیواره ها نباید بخوره.

مرحله ۹۱:

جواب همون ۵ هست.

مرحله ۹۲:

ابتدا دوشاخه رو بگیرید و به سمت پایین بیارید تا پریز برق زیرش مشخص بشه بعد توی همون پریز بزنیدش.

مرحله ۹۳:

دوتا تخم مرغ رو به سمت هم ببرید تا به هم بخورن.

مرحله ۹۴:

ابتدا تمام سوراخ ها غیر از سوراخی که مول توشه رو  ۳ بار لمس کنید تا مسدود بشن بعد روی مول بزنید.

مرحله ۹۵:

توی این مرحله میتونین از صفحه اسکرین شات بگیرین یا واقعا اون ها رو حفظ کنین.

مرحله ۹۶:

اینجا ۱۰ تا قلب نصفه هست که ۵ تا قلب سالم رو تشکیل میدن، بعلاوه  تعداد قلب های سالم قرمزتون بالای صفحه. جواب هم برای هرکس متفاوته. اگر بالای صفحه ۱ قلب دارین جواب میشه ۶، اگر ۲قلب دارین جواب میشه ۷ و الی آخر. مثلا در شکل زیر با ۳ تا قلب سالم میشه ۸٫

مرحله ۹۷:

در اینجا عدد وسط از تفریق عدد بالا از عدد سمت چپ وضرب در عدد سمت راست بدست میاد. پس جواب میشه ۳.

مرحله ۹۸:

باید انگشتتون رو از یک گوشه تصویر شروع کنید و روی صفحه به صورت دایره ای بچرخونید و یک لحظه هم نگه ندارین.

مرحله ۹۹:

دکمه زرد رو  بگیرین و به سمت چپ یا راست ببرید یک دکمه کوچکتر زیر اون هست. حالا هر دو دکمه رو ۱۰ بار بزنین.

مرحله ۱۰۰ :

نقطه انتهای  سوال رو بردارین و بزارینش جلوی اوین ۹ از سمت راست تا عدد بشه ۹.۹۹۹۹

 

 مرحله ۱۰۱:

ابتدا دگمه شروع رو بزنین بعد دکمه توقف واقع در زیر قلب ها رو بزنین که لاکپشت متوقف بشه بعد روی خرگوش رو چند بار لمس کنید تا به خط پایان برسه.

جواب بازی جالب شد مرحله ۱۰۱ تا ۱۴۰
مرحله ۱۰۲:

پرده هارو کنار بزنین و صبر کنین تا آفتاب بالا بیاد و سارا بیدار بشه.

جواب بازی جالب شد مرحله ۱۰۱ تا ۱۴۰
مرحله ۱۰۳:

عدد ۵ رقمی باید بسازین و بزرگترین عدد میشه ۵۱۱۸۱.

جواب بازی جالب شد مرحله ۱۰۱ تا ۱۴۰
مرحله ۱۰۴:

باید نور رو در صفحه جابه جا کنید و نقطه های رنگی رو پیدا کنید و مطابق با الگو به ترتیب روی اون ها لمس کنید. آبی پر رن پشت سر عنکبوت پایین سمت راست است

جواب بازی جالب شد مرحله ۱۰۱ تا ۱۴۰
مرحله ۱۰۵:

خورشید رو از صفحه بگیرین و بندارین بیرون تا شب بشه و جغد روی درخت ظاهر بشه بعد جغد رو انتخاب کنین.

جواب مرحله 106:

بدن انسان رسانا است . یک انگشت را روی سیم لامپ و یک انگشت را روی سیم متصل به پریز بگذارید

مرحله 107:

مطابق شکل

مرحله 108:

10 چوب کبریت

جواب مرحله 109 :

بچه رو با یک انگشت بگیرید و گوشی را تکان دهید

مرحله 110 :

دو تا نون رو روی هم بزارید اون نون رو انتخاب کنید

مرحله 111:

مطابق شکل زیر کامل کنید

مرحله 112:

صفحه گوشی را برعکس کنید

مرحله 113 :

ابر ها را با انگشت تا کناره ها بکشید تا از صفحه محو شوند

مرحله 114 :

سه بار 9 را بفشارید تا 999 به دست آید

 

دوستان جواب مراحل دیگه که در لیست نیست اگر میدانید کامنت کنید دیگران استفاده کنند 

جواب بازی، جالب شد

3.3/5 - (23 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا