پایه هفتم

جواب آزمایش کنید صفحه ۷۲ علوم هفتم

جواب آزمایش کنید صفحه ۷۲ علوم هفتم

هدف آزمایش: بررسی تأثیر ارتفاع و جرم گلوله بر انرژی جنبشی آن

وسایل و مواد:

چند گلوله به جرم های متفاوت
یک قطعه نخ
یک تکه چوب

روش آزمایش:

1. یک سر قطعه نخی را به گلوله ای وصل کنید و سر دیگر نخ را همانند شکل روبه رو از نقطه ای آویزان کنید. به مجموعه نخ و گلوله، «آونگ» گفته می شود.
[Image of آزمایش کنید صفحه 72 علوم هفتم]

2. همانند شکل روبه رو یک قطعه چوب را در مسیر حرکت آونگ قرار دهید.

3. آونگ را از وضعیت قائم منحرف و رها کنید.

4. پس از برخورد گلوله آونگ به قطعه چوب، جابه جایی آن را اندازه بگیرید.

5. آزمایش را به ازای چند ارتفاع گلوله نسبت به سطح زمین انجام دهید و جابه جایی قطعه چوب را پس از برخورد گلوله آونگ با آن یادداشت کنید.

6. آزمایش را برای گلوله های دیگری با جرم های متفاوت تکرار کنید و نتایج حاصل را در گروه خود به بحث بگذارید و به کلاس درس ارائه کنید.

نتایج آزمایش:

به طور کلی، هر چه ارتفاع گلوله از سطح زمین بیشتر باشد، جابه جایی قطعه چوب پس از برخورد گلوله با آن بیشتر خواهد بود. این نشان می دهد که انرژی جنبشی گلوله در ارتفاع بالاتر بیشتر است.

همچنین، هر چه جرم گلوله بیشتر باشد، جابه جایی قطعه چوب پس از برخورد گلوله با آن بیشتر خواهد بود. این نشان می دهد که انرژی جنبشی گلوله در جرم بیشتر بیشتر است.

نتیجه گیری:

در این آزمایش، مشاهده کردیم که انرژی جنبشی گلوله به ارتفاع و جرم آن بستگی دارد. هر چه ارتفاع و جرم گلوله بیشتر باشد، انرژی جنبشی آن بیشتر خواهد بود.

نکات آزمایش:

دقت کنید که در هر آزمایش، ارتفاع و جرم گلوله ثابت باشد.
آزمایش را در مکانی با سطح صاف و بدون مانع انجام دهید.
جابه جایی قطعه چوب را به دقت اندازه گیری کنید.

جواب کامل فکر کنید صفحه ۷۳ علوم هفتم

3.2/5 - (15 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا